Tillställning

Föreläsning: Nordiska erfarenheter av Agenda 2030 på lokal nivå

2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och betonar bl.a. nordiskt hållbarhetsarbete. På en lunchföreläsning presenterar forskaren Nora Sánchez-Gassen, Nordregio, nya resultat om hur vi arbetar i de nordiska länderna med Agenda 2030 på lokal nivå. Lunchföreläsningen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk (www.nordeninfo-umea.se). Föreläsningen ges på engelska.

Arrangörer: Föreningen Norden Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Nordregio.

Välkomna!