Tillställning

Föreläsning om populism

”När väljarna hämnas – om populismen som politisk kraft i Norden”. Författaren och journalisten Bengt Lindroth har framför allt bevakat de nordiska länderna, bland annat som korrespondent stationerad i Finland för Sveriges Radio.

Så här presenteras hans bok Väljarnas hämnd – populism och nationalism i Norden: Idag sitter det människor från partier som vunnit röster för att de gjort politik av misstro mot samhälls- och kultureliten i alla de olika nordiska parlamenten. Bengt Lindroth berättar dessa nordiska partiers historia, jämför deras position och inflytande i de olika länderna.

tid: kl. 17.00 (OBS Tiden!)

plats: Folkuniversitets aula, Nygatan 43

Arrangör: Föreningen Norden i samarbete med Folkuniversitetet Umeå