Tillställning

Konsert med Solf stråkorkester 2016-12-03

 

Konsert med Solf Stråkorkester

03.12 2016 kl 18.00 i Ålidhems kyrka

Solf stråkorkester verkar i en by med ca1000 hushåll som heter Solf.
Solf hör till Korsholms kommun och ligger söder om Vasa.
Orkestern har verkat sedan 1917 då John Båsk startade både en
blåsorkester och en stråkgrupp. Under krigsåren i Finland höll man
paus, men så fort läget lugnade ner sig ville
Solfborna sjunga och spela igen.
År 1952 kom en ung, energisk och musikalisk lärare till Solf som hette
Bjarne Berg. Han ledde orkestern fram till läsåret 1960-1961 när han
hade tjänst på annan ort. Under det året
var det Jonas Borgmästars som ledde orkestern. B Berg fortsatte att
leda orkestern fram till 1969. Då tog vår nuvarande dirigent Karl-Erik
Berg hand om Solf Stråkorkester.
Vi är ett 20-tal musikanter som samlas och spelar tillsammans.
Medlemmarna kommer från Solf och Vasa. Många har rötter från norra
Österbotten. Vi uppträder på de mest skiftande tillställningar men mest
i kyrkor.
På 1960-talet hade vi ett tätt samarbete med Junsele musikskola och
besöken avlöste varandra. Senast besökte vi Sverige år 2007. Då
spelade vi i Finska kyrkan i Stockholm.
Vi vill bjuda er på en omväxlande musikstund och en kort andakt.Vi
spelar bl.a. Roman, Händel, Mozart och Sibelius, eftersom vår
nationaldag infaller den 6 december.

 

Solf stråkorkester

Sång: Helena Bexar

Klarinett: Elisabeth Nedergård

Piano: Rickard Mitts

Dirigent: Karl-Erik Berg

Andakt: Ingmar Weckström